icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 15. november 2018 kl. 15:15

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 15-11-2018

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Flere mennesker med handicap i job og uddannelse

   

  1. Kort introduktion

  Kort info om lovændring Lov 553

  Ved Michael Bjørn, vicedirektør Velfærd - Social, Sundhed og Arbejdsmarked

   

  1. Statistik. Beskæftigelsesplan.

  Hvad ved vi om regeringsudspillet om flere borgere med handicap i job?

  Oplæg ved Ulla S. Drejer, leder af Arbejdsmarkedsområdet

   

  1. Hvad gør Jobcentret? Udfordringer i forbindelse med job til borgere med handicap. Type/grad af funktionsnedsættelse og jobmuligheder. Muligheder for støtte. Unge med handicap.

  Oplæg ved Carsten Bøttzau, fastholdelseskonsulent, Jobcenteret

   

  1. I job med et handicap

  Oplæg ved Trine Langhoff, beskæftigelsesrådgiver, Jobcenteret

   

  1. Hvordan kan Handicaprådet bidrage til, at flere borgere med handicap kommer i job?

  Dialog i grupper, opsamling i plenum.

   

  Tidsramme: 1½ time, ca. 45 minutter til oplæg og 45 minutter til dialog.

  Nina Henriksen står for punktet.

  Beslutning Handicaprådet den 15-11-2018

  Michael Bjørn gav en kort introduktion samt en info om lovændring vedrørende Lov 553.

   

   

  Ulla S. Drejer gav en gennemgang af:

  • Politisk udspil – flere mennesker med handicap skal i job.
  • De 11 initiativer.
  • Specialfunktionen Job og Handicap, som understøtter indsatserne i form af nyhedsbreve, temadage og kurser, erfaringsudveksling m.v.

   

  Carsten Bøttzau kom ind på følgende:

  • Handicapbegrebet – der skelnes mellem en funktionsbegrænsning og et handicap.
  • Hvad gør Jobcentret? Udfordringer i forbindelse med job til borgere med handicap, muligheder for støtte, jobmuligheder.
  • Grundprincipper – sektoransvarsprincippet.
  • De handicapkompenserende ordninger fx personlig assistance i erhverv, mentor, hjælpemidler og indretning.

   

   

  Trine Langhoff er i job med et handicap og kom ind på:

  • Ordninger.
  • Udstyr.
  • Hjælpemidler.
  • BPA.
  • Fortrinsret.
  • Personlig assistent.

   

   

  Nina Henriksen stod for selve punktet.

   

  PowerPoint præsentation som blev gennemgået er vedlagt som bilag.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Orientering om arbejdet i Uddannelse, Børn og Familie vedrørende revidering af inklusionsindsatsen.

   

  Esben Krægpøth eller Lars Kofoed giver en orientering.

  Beslutning Handicaprådet den 15-11-2018

  Esben Krægpøth gav en orientering vedrørende revidering af inklusionsindsatsen.

  Der er udarbejdet en rapport, som netop er sendt til høring i Handicaprådet.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • App – handicapparkering i Assens.
  • Evaluering af festaften.

  Beslutning Handicaprådet den 15-11-2018

  Info om App om handicapparkering i Assens.

  Henrik Hansen tager det med til næste møde i Miljø, Teknik og Plan.

   

  Evaluering af festaften.

  Alt i alt en god aften, men en ide kunne være, at mødes i forbindelse med udvælgelse af diverse priser, så vi sikre, at prismodtageren deltager på selve festaftenen.

  Blive bedre til, at skrive skriv uden at røbe til at starte med, hvem prismodtageren er før til sidst.

  Lidt problemer i forbindelse med bespisning – mange mennesker og der var tryk på.

  Bredere vifte af kandidater fremadrettet – hvad kan man i fremover gøre for, at modtage flere indstillinger.

   

  Mail fra Det Centrale Handicapråd – der er årsmøde den 5. februar 2019.

   

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 15-11-2018

  SSU – Alt det som er muligt i forhold til besparelser er gennemført.

  Der forventes et underskud på 44 millioner kr. i indeværende år.

  Tildeling inden for handicapområdet – 793 personer blev tildelt.

   

  MTP - Placering af netto, cykelsti mellem Aarup, teletaxi ordning.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Forslag til mødekalender for 2019.
  • Orientering om sagsbehandlere i børnehandicap.
   • Anne Birthe Helbo og Kenneth Røn inviteres.

  Beslutning Handicaprådet den 15-11-2018

  • Forslag til mødekalender for 2019.
  • Orientering om sagsbehandlere i børnehandicap.
   • Anne Birthe Helbo, teamleder Børn og Familieområdet og Kenneth Røn Christiansen, afdelingsleder Børn og Familieområdet inviteres.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes den 13. december 2018.

  Beslutning Handicaprådet den 15-11-2018

  Næste møde afholdes den 13. december 2018.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Pjece vedrørende overgang fra ung til voksen til orientering.

  Se bilag.

  Bilag