icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 19. april 2018 kl. 15:15

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 19-04-2018

  Godkendelse af dagsorden.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Orientering om Socialpolitisk Netværk den 23. april 2018.
  • Orientering om BOBLBERG.

  Beslutning Handicaprådet den 19-04-2018

  • Orientering om Socialpolitisk Netværk den 23. april 2018 – formanden deltager.

   

  • Orientering om BOBLBERG – https://boblberg.dk/  – skal Handicaprådet have en boble? BOBLEBERG er et digital fællesskab og mødested.

   

  • Orientering om kommende cykelstier mellem Aarup og Grønnemose.

   

  • Henvendelse fra SKY media om mulighed for udarbejdelse af folder om Handicaprådets arbejde og funktion.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Regnskabsafslutning for 2017.

  Beslutning Handicaprådet den 19-04-2018

  Orientering om regnskabsafslutning for 2017.

   

  Samlet set overskud på bundlinjen – dog har tre af udvalgene SSU, UBF, BEK underskud. De nævnte udvalg er blevet bedt om en genopretningsplan.

   

  Budgettet er særligt presset indenfor myndighedsopgaverne fx ældreområdet – den ældre borger kræver et større behov for hjælp.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Der er for 2018 afsat et budget på 62.000 kr., og der er anvendt 5.000 kr. heraf.

   

  For 2017 havde Handicaprådet ansøgt om at få overført 50.000 kr., men dette blev ikke imødegået ved byrådets behandling af overførsler på Byrådsmødet den 4. april 2018.

  Beslutning Handicaprådet den 19-04-2018

  Der er i 2018 afsat et budget på 62.000 kr., og der er anvendt 5.000 kr. heraf.

   

  Handicaprådet havde ansøgt om at få overført 50.000 kr., men dette blev ikke bevilget ved byrådets behandling af overførsler på Byrådsmødet den 4. april 2018.


   

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Temaer og fokusområder for Handicaprådet

  Handicaprådet arbejdede på det seneste møde 15. marts 2018 med temaer og fokusområder for Handicaprådets virke i indeværende periode. Arbejdet resulterede i en række forslag, som er vedlagt denne dagsorden i to udgaver – dels i ubearbejdet form, dels i en udgave med forslag til grupperinger og overskrifter.

   

  Handicaprådet besluttede, at der på mødet den 19. april 2018 afsættes 1½ time til at arbejde videre med temaer og fokusområder.

   

  Disposition:

  1. Præsentation og drøftelse af grupperinger og overskrifter
  2. Drøftelse og prioritering af fokusområder
  3. Konkretisering af ét fokusområde (hvis tiden tillader det)

   

  Forberedelse til mødet

   

  • I sammenfatningen af input fra Handicaprådets møde 15. marts, er der i venstre kolonne angivet forslag til overskrifter. Handicaprådets medlemmer bedes overveje, hvorvidt overskrifterne er dækkende for de temaer, som blev drøftet den 15. marts, og om der er brug for andre eller supplerende overskrifter.

   

  • Prioritere fem overskrifter, som du synes, Handicaprådet skal udpege som fokusområder.

   

  Nina Henriksen og Pia Wöllner deltager i punktet.

  Beslutning Handicaprådet den 19-04-2018

  Temaer og fokusområder for Handicapområdet

  Handicaprådet arbejdede videre med temaer og fokusområder for Handicapområdet.

  På baggrund af input fra sidste møde, prioriterede Handicaprådet, hvilke temaer, man ønsker at sætte fokus på.

   

  Med udgangspunkt i overskrifterne:

  • Handicaprådets virke
  • Handicaprådets rolle ifht. samarbejde med Byrådet
  • Tilgængelighed
  • Natur
  • Sundhed
  • God sagsbehandling
  • Tilgang og forståelse
  • Børn og Unge
  • Psykiske handicaps og psykiatri
  • Arbejdsmarked og uddannelse
  • Aktivt medborgerskab/samskabelse
  • Teknologi
  • BPA – Borgerstyret Personlig Assistance
  • Øvrige

   

  blev der prioriteret følgende fokusområder (i vilkårlig rækkefølge):

  • Teknologi
  • Arbejdsmarked og uddannelse – herunder aktivt medborgerskab/samskabelse
  • Tilgængelighed og natur
  • Fokus på målgrupper, herunder børn og unge, psykiske handicaps og psykiatri, BPA mv. - inkl. overskriften Tilgang og forståelse

   

  Temaerne God sagsbehandling, Handicaprådets virke samt Sundhed går på tværs af alle fokusområder.

   

  Konsulenterne laver et oplæg til kommende møde i Handicaprådet, hvor de valgte fokusområder skal konkretiseres.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Michael Bjørn giver en orientering.

  Beslutning Handicaprådet den 19-04-2018

  Michael Bjørn gav en orientering og gennemgang.

   

  Materialet som blev gennemgået er vedlagt som bilag.


   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Terrariet i Vissenbjerg søger om midler fra Tilgængelighedspuljen i forbindelse med deres ombygning. Projektet sætter særlig fokus på, at gøre området og tilgængeligheden bedre for handicappede og gangbesværede.

  Formanden medbringer udkast til udtalelse.

   

  Tilgængelighedspuljen hører under Trafik, Byg og Boligstyrelsen.

  Beslutning Handicaprådet den 19-04-2018

  Mikael Rosenkilde og Ingrid Rasmussen skal til møde på mandag og herefter vil Ingrid rundsende udkast til udtalelse til Handicaprådet.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet skal udpege en repræsentant til en arbejdsgruppe.

  Beslutning Handicaprådet den 19-04-2018

  Til arbejdsgruppen blev følgende valgt:

   

  Ingrid Rasmussen og Henrik Hansen.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Orientering om særlige psykiatripladser.
  • Nyt byggereglement.

  Beslutning Handicaprådet den 19-04-2018

  • Nyt byggereglement.
  • Arbejde videre med Handicaprådets visioner og mål.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes den 14. juni 2018 kl. 15.15 – 18.00.

  Beslutning Handicaprådet den 19-04-2018

  Næste møde afholdes den 14. juni 2018 kl. 15.15 – 18.00.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Samkørsel den 30. maj – Temadag for kommunale handicapråd i Vejen.

  Beslutning Handicaprådet den 19-04-2018

  Samkørsel aftales indbyrdes.