icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 15. marts 2018 kl. 15:15

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 15-03-2018

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  COK afholder temadag den 30. maj 2018 om Kommunale Handicapråd – se link https://www.cok.dk/temadag-handikaprad

  -         Du bedes give besked på mødet om du deltager i temadagen.

  Årsmøde 2018.

  Procedure vedrørende tilbagemelding på høringssvar.

  Beslutning Handicaprådet den 15-03-2018

  COK-temadag

  Der er udsendt et link til COK-temadag om kommunale handicapråd med dagsordenen.

  Flemming Frederiksen, Mikael Rosenkilde, Poul Poulsen, Anne Line Bæk Søgaard, Lis Lund, Ingrid Rasmussen og Charlotte Kjær deltager.

  Christina Sauer laver en samlet tilmelding.

  Årsmøde Det Centrale Handicapråd

  Årsmøde i Det Centrale Handicapråd er udskudt indtil videre, da der ikke er en formand.
  Ingrid Rasmussen orienterer Handicaprådet, når der kommer besked om ny dato.

  Tilbagemelding

  Ingrid Rasmussen vil gerne have, at Handicaprådets deltagere melder tilbage vedr. bl.a. udkast til høringssvar fra Handicaprådet.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 15-03-2018

  Nyt byggereglement

  Henrik Hansen orienterede om nyt byggereglement. Kontrol med tilgængelighed er reduceret i forhold til tidligere. Bygherre skal selv sørge for, at tilgængeligheden er i orden, og kommunen skal ikke længere kontrollere i samme omfang. Der er en bekymring i forhold til, hvad det vil betyde for tilgængelighed.

  Ingrid Rasmussen foreslog, at Handicaprådet inviterer trafik- og byggechef Lars Evald til at deltage på et møde og orientere om, hvad det betyder.

  Forslag om, at Handicaprådet evt. kan gøre noget formaliseret vedr. byggeprojekter.

  Sundhedsprofil

  Charlotte Kjær orienterede om sundhedsprofilen, som netop er offentliggjort.

  Det kan være interessant at sætte sundhedsprofilen på dagsordenen i Handicaprådet.

  Assens Kommune skal udarbejde en ny sundhedspolitik.

  Udmøntning af besparelse på daghjemsområdet

  I forbindelse med budget 2017-2020 har Byrådet besluttet, at budgettet for daghjemsområdet skal reduceres. Social og Sundhed har indstillet model 2, hvor daghjemmene fortsætter uden lukkedage men med reduceret mulighed for kørsel.

  Møde i kommunekontaktråd (KKR)

  Charlotte Kjær orienterede om deltagelse i møde i KKR.

  Orientering fra Uddannelse, Børn og Familie

  Anne Line Bæk Søgaard spurgte til orientering fra Uddannelse, Børn og Familie, da der ikke er politiske repræsentanter herfra i Handicaprådet. Esben Krægpøth kan fremadrettet orientere herfra.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Skabelon til præsentation og gennemgang.


  Se bilag.

  Beslutning Handicaprådet den 15-03-2018

  Der er lavet en skabelon til indhold i punkter til Handicaprådets møder, for at sikre en fyldestgørende sagsfremstilling. Skabelonen er udsendt med dagsordenen.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Drøftelse af Handicaprådets visioner og mål for de kommende fire år.

   

  Formålet er dels, at Handicaprådets medlemmer udveksler tanker og ideer for Handicaprådets virke, dels at mødet resulterer i et skriftligt materiale, som Handicaprådet efterfølgende kan arbejde videre med.

   

  Som forberedelse til mødet bedes Handicaprådets medlemmer overveje

  • Hvad ønsker du, at Handicaprådet vil blive husket for?
  • Forslag til temaer, som Handicaprådet kan arbejde med.


  I punktet deltager Pia Wöllner og Nina Henriksen.

  Beslutning Handicaprådet den 15-03-2018

  Handicaprådet igangsatte arbejdet med rådets visioner og mål for den kommende periode. På mødet blev lavet en brainstorm og gruppering af mulige fokuspunkter og temaer.

  Administrationen renskriver materialet og laver en sammenskrivning, som Handicaprådet kan arbejde videre med på kommende møde. Materialet sendes til Handicaprådet forud for mødet den 19. april.

  På kommende møde afsættes 1½ time til drøftelse af prioritering og arbejdsplan.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 15-03-2018

  • Arbejde videre med Handicaprådets visioner og mål
  • Orientering om særlige psykiatripladser
  • Orientering om sundhedsprofil – i forhold til borgere med handicap
  • Nyt byggereglement
  • Status i forhold til BDO-rapport
  • Status i forhold til god sagsbehandling

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes den 19. april 2018 kl. 15.15 – 18.00.

  Beslutning Handicaprådet den 15-03-2018

  Næste møde holdes 19. april 2018.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 15-03-2018

  Boblberg.dk

  Charlotte Kjær orienterede om boblberg.dk, som er en borger-til-borger-portal, der danner rammerne for et digitalt fællesskab. Alle borgere kan bruge Boblberg til at skabe nye relationer på baggrund af fælles interesser og oplevelser.

  Man kan læse mere på boblberg.dk.


  Status vedr. BDO-rapport

  Der blev forespurgt til status for opfølgning på BDO-rapport om det specialiserede socialområde.

  Der arbejdes med BDO’s anbefalinger, bl.a. en styrkelse af handleplaner og opfølgning.

  Det er målet, at arbejdet med BDO’s anbefalinger vil øge kommunens omkostningseffektivitet.


  God sagsbehandling

  Handicaprådet har været en aktiv samarbejdspart i udviklingen af projekt god sagsbehandling. Handicaprådet vil gerne orienteres om status.

  Det blev tilkendegivet, at der er sket en positiv udvikling i sagsbehandlingen.