icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 18. januar 2018 kl. 15:00

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Konstituering af Handicaprådet for perioden 2018-2021.

  Der skal vælges en formand samt en næstformand jf. Handicaprådets forretningsorden § 6. Rådet vælger af sin midte en formand og en næstformand. Rådet vælger først en formand, dernæst en næstformand.

  Stk. 2. Vælges formanden for rådet bland myndighedsrepræsentanterne i rådet, da vælges næstformanden blandt Danske Handicaporganisationers repræsentanter og visa versa.

  Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til hhv. formands- og næstformandsposten, afgøres valget ved lodtrækning.

  Stk. 4. Formanden og næstformanden udgør et formandskab.

  Handicaprådets forretningsorden er vedlagt som bilag.

  Beslutning Handicaprådet den 18-01-2018

  Handicaprådet udpegede Ingrid Rasmussen som formand.

  Handicaprådet udpegede Henrik Hansen som næstformand.

   

  Mikael Rosenkilde blev valgt som Økonomisk ansvarlig.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 18-01-2018

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Bordet rundt.

  Beslutning Handicaprådet den 18-01-2018

  Alle medlemmer gav en kort præsentation.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Gennemgang af Michael Bjørn.
   

  Handicaprådets forretningsorden er vedlagt som bilag.

  Beslutning Handicaprådet den 18-01-2018

  Michael Bjørn gav en gennemgang af Handicaprådets forretningsorden.

  Forretningsorden blev godkendt med følgende bemærkninger:

  • Tilføj brevhoved på alle sider - Handicaprådets forretningsorden.
  • Tilføj fodnote på alle sider med dato, sidenummer og dato for Handicaprådets vedtagelse – den 18. januar 2018 + dato for Byrådets vedtagelse (når Byrådet har vedtaget).
    

  Administrationen tilføjer ovenstående bemærkninger og vil herefter rundsende forretningsorden til Handicaprådets medlemmer inden Byrådets vedtagelse.

  Derudover blev der uddelt skriv - Handicapråd den gode praksis (se bilag).
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Gennemgang af Michael Bjørn.

  Handicappolitikken er vedlagt som bilag.

  Beslutning Handicaprådet den 18-01-2018

  Michael Bjørn gav en gennemgang af Handicappolitikken.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Gennemgang af Michael Bjørn.

  Beslutning Handicaprådet den 18-01-2018

  Michael Bjørn gennemgik Handicaprådets møder herunder Det gode møde.

  Forslag om, at afslutte mødet med den gode/positive historie.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Ingrid Rasmussen har udarbejdet udkast til årsrapport – se bilag.

  Beslutning Handicaprådet den 18-01-2018

  Ingrid Rasmussen havde inden mødet udarbejdet udkast til årsberetning.

  Medlemmerne havde lidt bemærkninger – endelig årsberetning vedhæftes som bilag.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Der skal ansøges skriftligt og med en begrundelse om overførsel af årets overskud – se bilag.

  Beslutning Handicaprådet den 18-01-2018

  Handicaprådet skal ansøge skriftligt og med en begrundelse om overførsel af årets overskud.

  Handicaprådets rest for 2017 er kr. 50.297. Handicaprådet skal begrunde, hvad pengene skal bruges til i år 2018.

  Argumenter for overførsel:

  • Ny periode – hvad vil rådet opnå i år og de næste år.
  • Nye medlemmer – behov for kurser og seminarer
  • Tur med et andet Handicapråd
  • Fuld overførelsesadgang

   

  Mikael Rosenkilde fremsender ansøgning til administrationen til videre behandling – se bilag.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Der afholdes 6 møder årligt i Handicaprådet.

  Nedenfor forslag til mødedatoer i 2018:

  • 18. januar 2018 
  • 15. marts 2018 
  • 14. juni 2018 
  • 6. september 2018 
  • 15. november 2018 
  • 13. december 2018


  Møderne afholdes om udgangspunkt på torsdage kl. 15.00 til kl. 18.00 i mødelokale 2 på Assens Rådhus.

  Der vedlægges mødekalender - hvoraf datoer for afholdelse af udvalgsmøder for 2018 fremgår - som bilag.

  Beslutning Handicaprådet den 18-01-2018

  Handicaprådet besluttede, at afholde 7 møder årligt fordelt som følger:

   

  • 18. januar 2018 
  • 15. marts 2018 
  • 19. april 2018
  • 14. juni 2018 
  • 6. september 2018 
  • 15. november 2018 
  • 13. december 2018


  Møderne afholdes om udgangspunkt på torsdage kl. 15.15 til kl. 18.00 i mødelokale 2 på Assens Rådhus.

  Administrationen sørger for bookning i politikernes kalender.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 18-01-2018

  • Brainstorm - Forslag til temaer og besøgsture i 2018.
  • Årshjul.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes den 15. marts 2018, hvis mødedatoerne for 2018 godkendes.

  Beslutning Handicaprådet den 18-01-2018

  Næste møde afholdes den 15. marts 2018 kl. 15.15.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 18-01-2018

  DCH afholder årsmøde den 10. april 2018 i Odeon i Odense.