icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 8. december 2016 kl. 15:00

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 08-12-2016

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Materialet vil blive eftersendt inden mødet på torsdag.

  Beslutning Handicaprådet den 08-12-2016

  Drøftet med henblik på afgivelse af høringsvar.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Refleksioner fra politikerne om budgetaftalen.

  Beslutning Handicaprådet den 08-12-2016

  Kort status i forhold til budgetreduktion vedrørende Lindebjerg.

  Orientering om budgetaftalens forestående reduktionskrav indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område. Svarende til kr. 14 mio. i 2019.

  Der er politisk enighed om, at opgaven er ekstraordinær stor, men nødvendig i forhold til budgetaftalens indhold.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Forberedelse og tidsplan i forbindelse med besøg af udvalgsformænd den 9. februar 2017 kl. 16.30 – 18.00.

  Invitation til udvalgsformænd er udsendt.

  Nedenfor oversigt over udvalg og formænd:

  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget – Dan Gørtz
  • Innovations- og Medborgerskabsudvalget – Charlotte Christiansen
  • Miljø- og Teknikudvalget – Hans Bjergegaard
  • Børne- og Uddannelsesudvalget – Lars Kristian Pedersen
  • Kultur- og Fritidsudvalget – Ena Nørgaard
  • Social- og Sundhedsudvalget – Betina Stick (har accepteret)

  Forslag til et spørgsmål som stilles til, hver enkelt formand:

  Hvad er der fokus på indenfor dit område på nuværende tidspunkt indenfor handicap?

  OBS – Derudover bedes alle forberede nogle fokuspunkter til mødet på torsdag.

  Beslutning Handicaprådet den 08-12-2016

  Formanden fremsender handicaprådets endelige spørgsmål til administrationen primo januar. Med henblik på deltagernes forberedelse af mødet.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Formanden har udarbejdet udkast til Årsrapport – se bilag.

  Beslutning Handicaprådet den 08-12-2016

  Udkast til årsberetning eftersendes til handicaprådets medlemmer efter enkelte justeringer og tilføjelser.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Status på God sagsbehandling.
  • Kort status på mobil Borgerservice ved Torben Christiansen, Borgerservice og Digitaliseringschef.

  Beslutning Handicaprådet den 08-12-2016

  Borgerservicechef Torben Christiansen orienterede om mobil Borgerservice, herunder er drøftelse af placering for mobil Borgerservice i de respektive centerbyer.

  Ligeledes en drøftelse af tilgængelighed i forhold til mobil Borgerservice.

  Handicaprådet vil positivt følge udviklingen efter igangsætning. Ligeledes se frem til at være en del af evalueringen.

  • Orientering omkring udviklingsprojekt god sagsbehandling.
  • Orientering om rammeaftale 2018, handicaprådet inviteres til temamøde herom i januar 2017.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Gennemgang af økonomien ved økonomiansvarlig Mikael Rosenkilde.

  Beslutning Handicaprådet den 08-12-2016

  Handicaprådet forventer et mindreforbrug på budgettet. Mindeforbruget ønskes overført til 2017.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Årsmøde i Det Centrale Handicapråd den 7. februar 2017.
  • Orientering fra KL´s Handicap og Psykiatrikonference.
  • Arrangement i maj – nedsæt arbejdsgruppe.

  Beslutning Handicaprådet den 08-12-2016

  • Årsmøde, interesserede kan kontakte Christina Sauer for deltagelse.
  • Orientering om KL"s handicap og psykiatrikonference.
  • Arrangement i maj - Arbejdsgruppen udgøres af formand, næstformand og Mikael Rosenkilde.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 08-12-2016

  Orientering fra MTU (der henvises også til udvalgsreferater), herunder bynære "affalds-øer".

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 08-12-2016

  Se under pkt. 8.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Møde med udvalgsformænd (første møde i 2017)
  • Gennemgang af Handicaprådets vedtægter samt en drøftelse af antal medlemmer i Handicaprådet (februar mødet)
  • Lars Evald skal inviteres (marts mødet)
  • Fundraising ved Pernille Geisler
  • Kvalitetsstandarder på socialområdet herunder ledsagerordning – BPA
  • Virksomhedsplan 2
  • Velfærdsteknologi

  Beslutning Handicaprådet den 08-12-2016

  Virksomhedsplan 2 udgår.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes den 9. februar 2017.

  Beslutning Handicaprådet den 08-12-2016

  Næste møde afholdes den 9. februar 2017.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 08-12-2016

  Intet.