icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 10. november 2016 kl. 15:30

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 10-11-2016

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Henrik Hørslev Hansen, leder af Lindebjerg deltager i punktet.

  Beslutning Handicaprådet den 10-11-2016

  Henrik Hørslev Hansen, leder af Lindebjerg gav en status på Lindebjerg.

  Orientering om:

  · 4 artikler fra avisen

  · Normering og personaleforbrug

  · Tilsyn

  · Arbejdstilsynet

  · Fravær

  Poul Poulsen havde fremsendt bemærkninger til punktet – formanden læste bemærkningerne op.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 10-11-2016

  Mikael Rosenkilde orienterede om ansøgning fra restaurant i Østergade 19, Assens vedrørende rampe.

  Strandmølleskolen har søgt om dispensation i forhold til rampe.

  Handicaprådets holdning er, at Handicaprådet ikke vil give dispensation.

  Det aftales, at formanden kontakter Lars Evald, Teknisk afdeling med henblik på deltagelse i et Handicaprådsmøde.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Evaluering af fællesarrangement afholdt fredag den 4. november 2016 i Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter sammen med Folkeoplysningsudvalget og Medborgerrådet.

  Beslutning Handicaprådet den 10-11-2016

  Evaluering af fællesarrangement afholdt fredag den 4. november 2016 i Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter sammen med Folkeoplysningsudvalget og Medborgerrådet.

  Poul Poulsen havde bemærkninger til punktet. Formanden læste bemærkningerne op.

  Handicaprådet var enige om, at det var en rigtig flot arrangement – dog skal handicapdelen fylde lidt mere.

  Et forslag var, at starte med Handicapprisen, derefter Frivillighedsprisen og til slut Folkeoplysningsudvalget.

  Formanden vil tage bemærkningerne med til evalueringsmøde.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Forslag til mødedatoer for 2017:

  1. den 9. februar
  2. den 16. marts
  3. den 15. juni
  4. den 31. august
  5. den 28. september
  6. den 16. november

  Det foreslås at møderne reduceres fra 8 til 6 møder årligt. Derudover skal der reserveres to dage årligt til arrangementer. Det foreslås, at der reserveres en dag i maj til inspirationstur eller lign. og en dag i november til uddeling af Handicapprisen.

  Møderne foregår som udgangspunkt torsdage kl. 15.30 – 18.00 i mødelokale 2 på Assens Rådhus.

  Der vedlægges mødekalender - hvoraf datoer for afholdelse af udvalgsmøder for 2017 fremgår - som bilag.

  Beslutning Handicaprådet den 10-11-2016

  Forslag til mødedatoer for 2017:

  1. den 9. februar
  2. den 16. marts – ændres til den 23. marts
  3. den 15. juni
  4. den 31. august
  5. den 28. september
  6. den 16. november

  Mødet den 16. marts ændres til den 23. marts pga. KL Topmøde.

  Møderne reduceres fra 8 til 6 møder årligt. Derudover skal der reserveres to dage årligt til arrangementer – datoerne fastsættes løbende.

  Hvis der er en sag af hastende karakter afsættes der tid til behandling hertil på de to møder, som ligger udenfor den godkendte mødeplan.

  Det foreslås, at der reserveres en dag i maj til inspirationstur eller lign. og en dag i november til uddeling af Handicapprisen.

  Det aftales, at mødestart er ændret til kl. 15.00 gældende fra december mødet og fremadrettet. Derudover ændres slut tidspunktet til kl. 18.15.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Handicappolitikken forventes sendt i høring i december måned.

  Beslutning Handicaprådet den 10-11-2016

  Der arbejdes med Handicappolitikken.

  Det forventes, at Handicappolitikken sendes i høring i december måned.

  Det aftales, at materialet til Handicappolitikken dagsordensættes og gennemgås på december mødet.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Gennemgang af økonomien ved økonomiansvarlig Mikael Rosenkilde.

  Beslutning Handicaprådet den 10-11-2016

  Gennemgang af økonomien ved økonomiansvarlig Mikael Rosenkilde.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Kort præsentation af ny afdelingsleder i Børn og Familie ved Kenneth Røn Christiansen samt en status på børnehandicap.

  Kenneth deltager fra kl. 17.15 – 17.45.

  Beslutning Handicaprådet den 10-11-2016

  Kort præsentation af ny afdelingsleder i Børn og Familie, Kenneth Røn Christiansen – Kenneth har været ansat siden 1. april 2016 kommer fra et job i Odense Kommune.

  Derudover gav Kenneth orientering om nye tiltag i afdelingen b.la. dialogmøder med borgerene, i nogle sager - én socialrådgiver følger sagen.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Endelig planlægning af tur til Musholm.
  • Arrangement i maj måned – nedsæt arbejdsgruppe.

  Beslutning Handicaprådet den 10-11-2016

  Endelig planlægning af tur til Musholm.

  Samkørsel til Musholm – det aftales, at følgende lægger bus/bil til:

  • Mikael Rosenkilde (Skallebølle)
  • Kirsten Schmidt Nielsen (Brylle)
  • Kirsten Grove (Søllested)

  Det aftales, at der køres samlet med start fra Brylle – Plougårdsvej 5 i Brylle kl. 13.30.

  Derudover orienterede formanden om KLs handicap- og psykiatri konference den 29. november – formanden deltager. Hvis andre er interesserede, så meld tilbage til formanden.

  Endelig besked/afbud senest den 26. november til formanden.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 10-11-2016

  Henrik Hansen orienterede om de kontraktlige forhold om tilgængelighed i haller.

  Kultur- og Fritidsudvalget arbejder videre med sagen.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Musholm.

  Beslutning Handicaprådet den 10-11-2016

  Musholm.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Fundraising ved Pernille Geisler
  • Kvalitetsstandarder på socialområdet herunder ledsagerordning – BPA
  • Virksomhedsplan 2
  • Velfærdsteknologi
  • Forberedelse/tidsplan møde med udvalgsformænd (december mødet)
  • Årsrapport (december mødet)
  • God sagsbehandling (december mødet)
  • Møde med udvalgsformænd (første møde i 2017)

  Beslutning Handicaprådet den 10-11-2016

  • Forberedelse/tidsplan møde med udvalgsformænd (december mødet)
  • Årsrapport (december mødet) – oplæg fra formanden
  • God sagsbehandling (december mødet)
  • Handicappolitikken – vedhæft samlet materiale (december)
  • Info om budget 2017 (december – bilag fra Rie Nielsen)
  • Møde med udvalgsformænd (første møde i 2017)
  • Lars Evald skal inviteres
  • Fundraising ved Pernille Geisler
  • Kvalitetsstandarder på socialområdet herunder ledsagerordning – BPA
  • Virksomhedsplan 2
  • Velfærdsteknologi

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes den 8. december 2016.

  Beslutning Handicaprådet den 10-11-2016

  Næste møde afholdes den 8. december kl. 15.00.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 10-11-2016

  Intet.