icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 10. december 2015 kl. 15:30

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Formanden præsenterer ny referent Christina Sauer samt ny procedure i forbindelse hermed.

  Beslutning Handicaprådet den 10-12-2015

  Punktet udsættes til næste møde.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 10-12-2015

  Dagsorden godkendt, dog med følgende ændringer i rækkefølgen:

  • Punkt 4 Trådløs betjening af projektoren bliver punkt 7.
  • Punkt 7 Evaluering af Handicappolitikken bliver punkt 4.
  • Punkt 13 Orientering fra administrationen bliver punk 5.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 10-12-2015

  Referatet godkendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Drøftelse af Handicappolitikken ved Michael Bjørn.

  Beslutning Handicaprådet den 10-12-2015

  Michael Bjørn gav en kort orientering og derefter foreslog, at afsætte tid (omkring 1 time) på næste møde i februar til beskrivelse af proces for udarbejdelse af ny Handicappolitik.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Michael Bjørn vil give en orientering om budget
  • Orientering om § 103 + 104 ved Hanne Ditlevsen
  • Puljemidler - decentralt

  Beslutning Handicaprådet den 10-12-2015

  Orientering om puljemider § 103 + 104 decentralt udsættes til næste møde.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Pia Wöllner giver en kort status.

  Beslutning Handicaprådet den 10-12-2015

  Pia Wöllner gav en status, som sagen ser ud på nuværende tidspunkt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Flemming Vinge, IT-specialist viser nyt clickshare system, som er en generel trådløs måde at sende billeder til projektoren.

  Der er afsat 15. min. til visningen.

  Beslutning Handicaprådet den 10-12-2015

  Flemming Vinge gav en visning og gennemgang af clickshare systemet.

  Flemming Vinge vil eftersende en manuel herfor.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune arbejder på en ny hjemmeside, der skal afløse den nuværende Assens.dk, samt en række andre hjemmesider.

  Det nye Assens.dk skal opfylde en række mål, der knytter sig til Vision 2018, Henvendelsesstrategien og Visionen om det aktive medborgerskab.

  Administrationen har i samarbejde med leverandøren udarbejdet et koncept, der rummer de nævnte mål og et design. Både koncept og design er blevet brugertestet. Der er efterfølgende blevet foretaget nogle mindre justeringer.

  Designet er ligeledes blevet gennemgået med henblik på at identificere udfordringer med tilgængeligheden. Dette har også allerede givet anledning til mindre ændringer.

  Hjemmesiden bliver testet for tilgængelighed to gange mere før lanceringen.

  Leverandører arbejder nu på at programmere systemet, mens administrationen arbejder med indholdet.

  Hjemmesiden forventes at blive lanceret i slutning af februar.

  Michael Heuing fra Organisation og Personale deltager i behandling af punktet og vil orienterer om konceptet og designet.

  Der er afsat 30 min. til orienteringen.

  Beslutning Handicaprådet den 10-12-2015

  Michael Heuing gav en orientering om Assens Kommunes kommende hjemmeside.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Forslag til mødedatoer for 2016:

  1. den 11. februar
  2. den 17. marts
  3. den 28. april
  4. den 16. juni
  5. den 25. august
  6. den 29. september
  7. den 10. november
  8. den 8. december

  Møderne foregår som udgangspunkt torsdage kl. 15.30 – 18.00 i mødelokale 2 på Assens Rådhus.

  Der vedlægges mødekalender - hvoraf datoer for afholdelse af udvalgsmøder for 2016 fremgår - som bilag.

  Beslutning Handicaprådet den 10-12-2015

  Mødekalender for 2016 blev godkendt.

  Malene Rye Andersen har meldt afbud den 11. februar, 16. juni og 29. september 2016.

  Poul Poulsen deltager som suppleant i stedet.

  Christina Sauer booker mødedatoerne i politikernes kalender – øvrige medlemmer sørger selv herfor - og booker mødelokale samt bestiller forplejning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  En brainstorm på årsrapporten.

  Årsrapporten vil blive udsendt af formanden inden mødet.

  Beslutning Handicaprådet den 10-12-2015

  Godkendt.

  Årsrapporten vedlagt som bilag.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Gennemgang af økonomien ved økonomiansvarlig Michael Rosenkilde.

  Beslutning Handicaprådet den 10-12-2015

  Michael Rosenkilde gav en gennemgang af økonomien.

  Budget for 2016 er vedlagt som bilag.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Aarup Station – gangtunnel
  • Ungdomskulturhus
  • Projektforslag til ny havnepromenade i Assens

  Beslutning Handicaprådet den 10-12-2015

  Formanden gav en orientering om de tre punkter Aarup Station, Ungdomskulturhus, Havneprojekt i Assens.

  Referat fra møde den 3. december 2015 er vedlagt som bilag.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 10-12-2015

  De forskellige udvalg havde fokus på økonomien.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Årsmøde ved det Centrale Handicapråd den 2. februar 2016
   • O B S - du skal undersøge om du kan deltage og give besked herom på mødet den 10. december 2015 til formanden.

  Beslutning Handicaprådet den 10-12-2015

  Følgende medlemmer deltager i årsmødet den 2. februar Michael, Ingrid, Kirsten, Betina og Lis.

  Prisen er 1.000 kr. pr. person.

  Formanden står for tilmeldingen.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Handicapprisen – på 1. møde i 2016
  • Samskabelse i Assens Kommune ved Rie Nielsen – Rie har fået en henvendelse fra Forskerparken om eventuelt samarbejde
  • Kvalitetsstandarder på socialområdet herunder ledsagerordning
  • Møde med udvalgsformænd
  • Virksomhedsplan 2
  • Prof på tværs – Flagskibene

  Beslutning Handicaprådet den 10-12-2015

  • Præsentation af ny referent
  • Handicapprisen
  • Handicappolitikken (1 time)
   • Beskrivelse af proces for udarbejdelse af ny Handicappolitik
  • Samskabelse i Assens Kommune ved Rie Nielsen – Rie har fået en henvendelse fra Forskerparken om eventuelt samarbejde
  • Orientering om puljemidler § 103 + 104 decentralt
  • Tilgængelighed på valgsteder ved Sekretariatschef Lene Wilhøft
  • Info om Styrelsesloven/deltagelse i Handicaprådet ved Sekretariatschef Lene Wilhøft
   • Konstitueringsregler
   • Regler vedrørende suppleanter
    • Hvad gør Handicaprådet, hvis alle suppleanter ikke har mulighed for at deltage i et møde?
  • Kvalitetsstandarder på socialområdet herunder ledsagerordning
  • Møde med udvalgsformænd
  • Virksomhedsplan 2
  • Prof på tværs - Flagskibene

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 10-12-2015

  Næste møde afholdes den 11. februar 2016.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Det ordinære møde slutter kl. 17.30, hvorefter der vil være lidt julehygge.

  Beslutning Handicaprådet den 10-12-2015

  Intet.