icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Assens Handicapråd

Assens Kommunes Handicapråd er nedsat af Byrådet i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37a. Handicaprådet blev etableret 1. april 2006 og består af 10 medlemmer.

Handicaprådets formål og opgaver er bl.a.:

  • at rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål.
  • at formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet, der vedrører borgere med handicap.
  • at tage kontakt med andre, herunder andre Handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer.

Handicaprådet behandler ikke spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Høring: 

Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, der har betydning for kommunens borgere med handicap.

Handicaprådets medlemmer er fordelt på følgende måde: 

5 medlemmer er udpeget af Byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer

Ingrid Rasmussen – formand
Bryggermarken 17
5620 Glamsbjerg
Tlf.: 23 21 87 54
Mail: ingrid-rasmussen@outlook.com

Anne Line Bæk Søgaard
Mikael Rosenkilde
Flemming Frederiksen
Lis Lund 

5 medlemmer er udpeget af og blandt Byrådets medlemmer 

Henrik Hansen - næstformand
Rie Nielsen
Erik Klindt Andersen
Charlotte Kjær
Betina Signe Christiansen