icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Borgermøde om budget 2020-2023

Kom til borgermøde og bliv klogere på Assens Kommunes økonomiske situation!

Årets borgermøde om budget 2020 tager udgangspunkt i den aktuelle økonomiske situation, som Assens Kommune befinder sig i. På mødet retter vi derfor fokus på årsagerne til den økonomiske udfordring og orienterer nærmere om, hvilke konkrete tiltag, der er iværksat med henblik på at skabe et budget i balance.

På mødet vil vi samtidig orientere om resultatet af Byrådets budgetforhandlinger den 11. - 13. oktober. Det endelig budget 2. behandles af Byrådets den 4. november.

På borgermødet vil du ligeledes få mulighed for at komme i dialog med to fagudvalg om det aktuelle budget.

Sted og tidspunkt 

Dato: torsdag den 24. oktober
Tidspunkt: kl. 19.00-21.30
Sted: 10. klassecenteret, Langbygårdsvej 8, 5620 Glamsbjerg 

Program 

19.00-19.10 - Velkomst
Borgmester Søren Steen Andersen byder velkommen

19.10-19.55 - Orientering om kommunens økonomiske situation.
Kommunaldirektør Finn G. Johansen giver et indblik i, hvorfor Assens Kommune står i en så svær økonomisk situation, hvad er der gjort for at skabe balance i budgettet og hvordan fremtidsudsigterne ser ud, herunder om forventet budget 2020-2023.

20.00-20.50 - Besøg to fagudvalg og hør om prioriteringerne inden for deres fagområde
På mødet får du mulighed for at besøge to fagudvalg og få mere viden om, hvad der
er rammen for de forskellige fagudvalgs arbejde i 2020.

21.00-21.20 - Fælles opsamling.
Udvalgsformændene fremhæver hovedpointer fra aftenens dialoger

21.20-21.30 Tak for i aften
Borgmester Søren Steen Andersen runder af og siger tak for i aften

Tilmelding

Af hensyn til planlægning er der tilmelding til borgermødet. Fristen for tilmelding er den 20. oktober. 

Når du tilmelder dig borgermødet vil du samtidig blive bedt om at prioritere, hvilke to af de fire fagudvalg du ønsker at komme i dialog med på borgermødet. Vi vil i videst mulige omfang forsøge at imødekomme alles ønsker.