icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Borgermøde - Budget 2019

Hvordan udvikler vi i fællesskab Assens Kommune frem mod 2030? Kom og drøft Assens Kommunes kommende vision og budget med Byrådet

Budgetborgermøde - budget 2019

Assens Kommune inviterer alle borgere til at komme og debattere den foreløbige vision med politikerne og giver dig mulighed for at stille spørgsmål til kommunens kommende budget.

Byrådet har netop udsendt et debatoplæg til en ny vision for Assens Kommune – en vision, der skal være hele kommunens ledestjerne og hjælpe os med at skabe en endnu bedre kommune frem mod 2030. Den skal blandt andet give os svarene på, hvordan vi skaber vækst, udvikling, flere arbejdspladser – og sikrer det gode liv i Assens Kommune. 

Årets budgetborgermøde tager afsæt i Byrådets oplæg til Vision 2030 og dets fem veje til realisering. Da muligheden for at nå visionens langsigtede mål frem mod 2030 er nært forbundet med kommunens økonomi, er kommunens budget for 2019 og den mere langsigtede økonomi og så på programmet. 

Høringsmaterialet vedr. budget 2019-2022 er nu tilgængeligt og alle har mulighed for at indsende høringssvar til budgettet. Du finder materialet her: www.assens.dk/budget 

Tid og sted

Budgetborgermødet afholdes torsdag den 6. september kl. 18:00-21:30 på 10. Klassecenteret, Langbygaardsvej 8, 5620 Glamsbjerg.

Program 

18:00-18:15 Velkomst

Borgmester Søren Steen Andersen byder velkommen og fortæller om aftenens program med fokus på sammenhængen mellem Vision 2030 og de langsigtede økonomiske prioriteringer.

18:15-19:00 Fremtidsforsker om megatrends

Oplæg af fremtidsforsker Anne Skare Nielsen, Future Navigator, om megatrends og dets betydning for kommunens udvikling

19:00-19:15 Pause og kaffe

19:15-20:20 Visioner-workshops + "Rum til borgernes ideer"

Alle workshops har ét overordnet emne og starter med en drøftelse af dette. Herefter får du mulighed for at fortælle politikerne, hvis der er særlige emner, du mener, bør indgå i de videre politiske drøftelser af visionen.

20:35-20:45 Kommunens økonomi dags dato

Kommunaldirektør Finn G. Johansen giver et indblik i den økonomiske situation 

20:45-21:20 Fælles dialog om kommunens budget for 2019

Her kan du komme til orde og der er mulighed for at stille spørgsmål til det kommende budget

21:20-21:30 Tak for i aften

Borgmester Søren Steen Andersen ringer af og siger tak for i aften.

Workshops:

 • Alle har brug for at være noget for nogen, og alle har brug for at være en del af et fællesskab.

  Vi vil styrke de nære, trygge og stærke fællesskaber i lokalsamfundene – både på landet og i byerne. Der skal være tilbud til alle i alle aldre – og på tværs af generationer.

  Når du bidrager til og indgår i fællesskaber, tager du selv aktivt ansvar for at skabe de gode løsninger. I de lokale fællesskaber giver du en hånd til dine med­borgere og er en uundværlig del af det sociale netværk. Her lader du op og dyrker dine interesser sammen med andre. Og her møder du nogen at være sammen med, når du ikke længere tager din tørn på arbejdsmarkedet.

  Fællesskaberne i nærmiljøet er en eftertragtet modpol til storbyens hektiske og fortravlede liv. De giver livskvalitet. Stærke fællesskaber gør op med en­somhedens tunge greb og styrker vores mentale sundhed. Vi vil udvikle vores fællesskaber og lade livskvaliteten blomstre endnu mere!

  I 2030 skal færre føle sig ensomme, og flere skal oplever, at de bidrager til og er en del af et fællesskab.

 • Alle ønsker at leve et godt og aktivt liv. Derfor er sundhed et fælles fokus.

  Vi vil være en sundere kommune, som sætter ambitiøse mål og træffer de nød­vendige beslutninger om forebyggelse i forhold til rygning, mental sundhed, kost, alkohol og motion. Vi vil være en kommune, hvor sunde valg er en naturlig del af dit liv. For det gode liv og sundhed går hånd i hånd.

  Der er flere veje til at nå målet om at blive en sund kommune. En tidlig forebyg­gelse, hvor der er fokus på børn og unges sundhed, er vigtig. Vi vil følge børne­ne fra deres første skridt, så børn og unge vokser op med sunde vaner som en trofast følgesvend.

  Et sundt liv fysisk og mentalt giver de bedste forudsætninger for, at alle – ung som gammel – trives og lykkes med uddannelse og job og kan deltage i de gode fællesskaber i forenings- og idrætslivet.

  Vi vil blive sundere og nyde vores aktive liv.

  I 2030 er vi en af de tre sundeste kommuner i Syddanmark, og borgernes sund­hed er forbedret i alle aldersgrupper.

   

 • Alle har brug for et godt sted at bo. Her er vejen kort til din ønskebolig.

  Byerne og lokalsamfundene i Assens Kommune skal boble af liv. Her kan du bo midt i byen eller med udsigt til naturen eller vandet. Vi vil sikre kvaliteterne, som danner rammen for et godt hverdagsliv for dig i dit lokalsamfund, herunder byliv, kultur- og fritidstilbud, nem adgang til naturen m.m. Vores placering og gode infrastruktur gør det let at pendle til arbejde, når du bor i Assens Kommu­ne.

  Vi vil gøre det muligt, at du kan blive boende her hele livet ved at sikre, at der er de boliger, du ønsker og har behov for - lige fra den store rummelige villa, byg-selv-projektet til bofælleskabet eller den mindre lejlighed. I Assens Kom­mune skal der være boliger, der passer til alle livets faser uanset, om du er gået på pension, midt i en skilsmisse eller der er en familieforøgelse lige om hjørnet. Vi vil desuden have flere moderne boliger, der levner tid til det aktive fritidsliv.

  De nye boliger skal udvikles i Assens by og forstadsbyerne tæt på Odense. Der skal eksperimenteres og udvikles nye og spændende boligformer og arkitektur, som gør Assens Kommune til det oplagte sted at bosætte sig og blive.

 • Verden har brug for en grønnere fremtid. Derfor skal vi passe på vores ressourcer, naturen og miljøet.

  Vi vil arbejde efter devisen kvalitet frem for kvantitet, så de næste generationer har de bedste betingelser for at leve et godt liv. Ledetrådene for vores udvikling skal være FNs verdensmål fra 2017, så vi favner bæredygtighed i sin egentlige forstand med økonomisk vækst, et fornuftigt ressourceforbrug, menneskelig udvikling og bevarelse og udvikling af vores natur.

  Udvikling af en grøn profil skal være et kendetegn for Assens Kommune med bedre byggerier og miljørigtige energikilder. Vi vil give en grønnere, renere og bedre verden videre til vores efterkommere.

  Vi vil bruge og samtidig passe på vores natur og seværdigheder som fx Frøbjerg Bav­nehøj, Helnæs Bugten og Brende Å. Vi vil forbedre naturens kvaliteter og adgangen hertil. Vi satser især på at udvikle naturen og naturturismen i den kystnære del af kommunen med både oplevelser og flere muligheder for overnatninger.

  Vi vil tiltrække turister fra nær og fjern, for Assens Kommune skal være et mekka for livsnydere og friluftsentusiaster. Her vil vi udvikle en af Nordeuropas bedste destina­tioner for naturturisme og skabe muligheder for aktiviteter for hele familien. Turen hertil skal bestemt være rejsen værd.

  I 2030 er naturens kvaliteter og naturturismen vokset betragteligt, og vores unikke oplevelsesfyrtårn er velbesøgt og internationalt kendt. Assens Kommune ligger foran de nationale mål for den grønne omstilling.

 • Alle har brug for at gribe muligheder. Myre eller mastodont – her er plads til alle.

  Vi vil skabe de bedste rammer for vores erhvervsliv, så det er nemt og attraktivt at drive din virksomhed eller på anden vis at investere i Assens Kommune. Vi vil understøtte veletablerede virksomheders vækstpotentiale og hjælpe nyetab­lerede virksomheder og investorer godt på vej.

  Der skal være plads til at arbejde innovativt og nytænkende inden for samar­bejde, udvikling, afprøvning og drift. Videns- og forskningsinstitutioner og virk­somheder på hele Fyn skal være vores samarbejdspartnere. Vi vil skabe bånd mellem virksomhederne, skolerne og Jobcentret, så flere unge får en uddannel­se, de ledige får en chance, og der altid er den rigtige arbejdskraft til rådighed for virksomhederne i kommunen.

  Fremtidens arbejdsplads er afhængig af, at alle har mulighed for at være online. I Assens Kommune kan du arbejde globalt, men forblive lokal. Vi vil udbygge den digitale og fysiske infrastruktur, så der bliver en endnu bedre, hurtigere og stabil adgang i hele kommunen. Vi vil gøre vores ypperste for at hjælpe din virksomhed på vej.

  I 2030 er der udviklet en ny eksperimenterende og understøttende tilgang til at bringe erhvervslivets parter tættere sammen. Arbejdsstyrken er opkvalifice­ret, og beskæftigelsen er øget. Assens Kommune er kendt for sit stærke sam­arbejde med det lokale erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter og uddannelsesin­stitutionerne.

Tre visionsmøder 

Har du ikke mulighed for at deltage i dette års budgetborgermøde, men vil du gerne være med til at drøfte Assens Kommunes fremtid, så kan du deltage i et af de tre visionsmøder rundt omkring i kommunen i perioden 10. september - 1. oktober. Du kan læse mere om visionsmøderne her.

Spørgsmål?  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konsulent Steen Søgaard på stspe@assens.dk