icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ældrerådets høringssvar m.m.

Byrådet og de politiske udvalg er forpligtiget til at høre ældrerådet i alle forslag, der vedrører alle ældre på 60 år og derover. Det kan eksempelvis være vedrørende trafik og boligforhold, pleje og omsorg, sundhed, miljø og kultur. Ældrerådet afgiver skriftlige høringssvar, således at de kan indgå i den videre politiske beslutningsprocedure.

Her på siden kan du se ældrerådets indsendte høringssvar m.m.

Høringssvar

Andre ting