Handlingssider

Underret om børn og unge under 18 år

Der kan ske underretning anonymt. Har kommunen kendskab til underretterens identitet, vil ønsket om anonymitet i nogle situationer skulle vige for hensynet til den familie, som underretningen vedrører.

En liste over ting

  1. Du kan vedhæfte uddybende information til underretningen

Sådan gør du

  1. Start ansøgningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Indsend til kommunen