Handlingssider

Underret om børn og unge under 18 år

Der kan ske underretning anonymt. Har kommunen kendskab til underretterens identitet, vil ønsket om anonymitet i nogle situationer skulle vige for hensynet til den familie, som underretningen vedrører.

Sådan gør du

  1. Start ansøgningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Indsend til kommunen