Handlingssider

Udlejers indbringelse af klager

Du skal anvende denne selvbetjeningsløsning enten i forbindelse med forhåndsgodkendelse eller din klage over Lejer, til Husleje- og Beboerklagenævnet.

Under forløbet udregnes et gebyr, pr. sagstype, for din indbringelse af klage, dette gebyr vil du blive opkrævet undervejs.
Klager til Huslejenævnet koster 345 kr.
Klager til Beboerklagenævnet koster 161 kr.
Forhåndsgodkendelse (leje) koster 576 kr.

En liste over ting

  1. En indscannet lejekontrakt
  2. Hvis du er administrator for udlejer(e) der indbringer klage på vegne af en eller flere udlejer, skal du vedhæfte en kopi af fuldmagt fra udlejer(e)
  3. Hvis indbringelsen kræver yderligere bilag, vil du få oplyst hvilke andre bilag, der er nødvendige
  4. Evt. betalingskort

Sådan gør du

  1. Log på løsningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Vedhæft bilag
  4. Betal
  5. Underskriv og indsend digitalt til kommunen

Relateret selvbetjening