Handlingssider

Søg om undtagelse for kravet om byggeskadeforsikring

Fra den 1. juli 2016 er ejendomme, som skal anvendes til udlejning, undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring.

Det er ejendommens tiltænkte anvendelse, der er afgørende for, om en ejendom er omfattet af undtagelsen.
I de tilfælde, hvor en ejendom fx opføres i ejerlejlighedsform, vil ejendommen være undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring, hvis ejendommen skal anvendes til udlejning.

For at blive undtaget for kravet om byggeskadeforsikring, skal bygherre underskrive en tro og love-erklæring om at lejligheden/lejlighederne skal bruges til udlejning.
Inden færdigmelding af byggeriet skal du som bygherre have tinglyst en tidsbegrænset servitut som sikrer, at sælger er forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring på ejendommen i forbindelse med salg inden for en 10-årig periode efter færdigmelding.

Indsend tro og love-erklæringen via www.bygogmiljø.dk 

 

En liste over ting

  1. NemID for at logge på www.bygogmiljø.dk for at indsende digitalt til kommunen

Sådan gør du

  1. Udfyld og underskriv erklæringen
  2. Indsend den udfyldte tro og love erklæringen sammen med din byggeansøgning via www.bygogmiljø.dk

Relateret selvbetjening