Handlingssider

Søg om plejevederlag

Med dette selvbetjeningsforløb kan du ansøge om plejevederlag efter servicelovens § 119.

Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er berettiget til plejevederlag.

Ansøgningen skal underskrives af både ansøger og af plejemodtager.

Printversion af Ansøgning om plejevederlag

Du skal medsende lønsedler

Vær opmærksom på, at ansøger skal medsende lønsedler for de seneste 3 måneder sammen med ansøgningen.

 

En liste over ting

  1. Seneste 3 måneders lønsedler

Sådan gør du

  1. Log på løsningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Vedhæft lønsedler for de seneste 3 måneder
  4. Underskriv digitalt, hvorved din ansøgning indsendes til kommunen