Handlingssider

Søg om personligt tillæg

Du skal anvende denne selvbetjeningsløsning i forbindelse med ansøgning om personligt tillæg til nødvendige og rimelige udgifter, som du ikke selv har mulighed for at betale.

Personligt tillæg kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Det kan fx være helbredsbetingede udgifter, som ikke dækkes af helbredstillæg. Du kan også ansøge om personligt tillæg til andre udgifter.

En liste over ting

  1. Du skal vedhæfte dokumentation over alle dine faste, nødvendige udgifter. Billeder og Excel-ark er ikke gyldig dokumentation
  2. Du skal vedhæfte dokumentation for det du søger om tilskud til (udgiften)
  3. Ved anvendelse af partsrepræsentant er det obligatorisk at vedhæfte en fuldmagt som bilag
  4. Du skal vedhæfte kontooversigt og kontoudskrifter 3 måneder tilbage fra ansøgningstidspunktet, på alle dine konti

Sådan gør du

  1. Log på løsningen
  2. Udfyld de nødvendige oplysninger
  3. Du skal vedhæfte dokumentation for dine faste nødvendige udgifter, dokumentation for den udgift du søger om hjælp til samt kontooversigt og kontoudskrifter 3 måneder tilbage fra ansøgningstidspunktet, på alle dine konti. Dokumentation på evt. hus, bil, båd, kapitalpension m.m. skal også vedhæftes
  4. Kontroller dine oplysninger
  5. Underskriv digitalt, hvorved din ansøgning indsendes til kommunen