Afbrændingsforbud

 

Forbuddet gælder også for afbrænding af Sankt Hans bål den 23. juni 2018.

Lokale byger ændrer ikke væsentligt på risikoen ved åben ild i det fri, fordi vegetationen stadig er meget tør.

Læs hele den opdaterede meddelelse fra Beredskab Fyn

Handlingssider

Søg om landzonetilladelse

Her kan du ansøge om landzonetilladelse i forbindelse med nyt byggeri, udstykning og ændret brug af areal og bygninger i hht. planlovens § 35.

En liste over ting

  1. Evt. NemID
  2. Tegninger/skitser, beliggenhedsplan mv., der tydeligt viser forholdene
  3. Ved oprettelse eller ændringer af bygninger bedes tegninger påført bygningsnummerering

Sådan gør du

  1. Log på med NemID
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Vedhæft bilag
  4. Underskriv med NemID og indsend digitalt til kommunen