Handlingssider

Søg om landzonetilladelse

Her kan du ansøge om landzonetilladelse i forbindelse med nyt byggeri, udstykning og ændret brug af areal og bygninger i hht. planlovens § 35.

En liste over ting

  1. Tegninger/skitser, beliggenhedsplan mv., der tydeligt viser forholdene
  2. Ved oprettelse eller ændringer af bygninger bedes tegninger påført bygningsnummerering

Sådan gør du

  1. Log på løsningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Vedhæft bilag
  4. Underskriv digitalt og indsend til kommunen