Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)

Handlingssider

Søg om landzonetilladelse

Her kan du ansøge om landzonetilladelse i forbindelse med nyt byggeri, udstykning og ændret brug af areal og bygninger i hht. planlovens § 35.

En liste over ting

  1. Evt. NemID
  2. Tegninger/skitser, beliggenhedsplan mv., der tydeligt viser forholdene
  3. Ved oprettelse eller ændringer af bygninger bedes tegninger påført bygningsnummerering

Sådan gør du

  1. Log på med NemID
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Vedhæft bilag
  4. Underskriv med NemID og indsend digitalt til kommunen