Handlingssider

Søg om kropsbårne hjælpemidler

Her kan du søge om tilskud til kropsbårne hjælpemidler (fx brystproteser, kompressionsstrømper og rygkorset), der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Kommunen yder støtte til hjælpemidler efter lov om social service §112 til personer med varigt nedsat funktionsevne, når hjælpemidlet:

  • i væsentlig grad vil afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne
  • i væsentlig grad vil lette den daglige tilværelse i hjemmet
  • er nødvendigt for at kunne udøve et erhverv

Kommunen yder kun støtte til et hjælpemiddel, hvis du har fået bevillingen, inden du anskaffer hjælpemidlet.

En liste over ting

  1. NemID
  2. Supplerende informationer fra læge, sygehus eller speciallæge, hvis de findes

Sådan gør du

  1. Log på med NemID
  2. Angiv hvem der udfylder ansøgningen
  3. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  4. Vedhæft bilag
  5. Underskriv med NemID og indsend digitalt til kommunen