Handlingssider

Søg om hjælpemiddel, forbrugsgode og boligindretning

Her kan du søge om hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligindretning til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter lov om social service §§ 112/113/116.

Hvis der er særlige forhold der gør, at du ikke kan benytte vores digitale selvbetjeningsløsning, kan du printe ansøgningsskemaet eller kontakte de sagsbehandlende terapeuter.

Printversion af ansøgningsskemaet

Det udfyldte ansøgningsskema skal sendes til:
Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Sagsbehandlende terapeuter

Hvis du ønsker råd og vejledning, kan du kontakte de sagsbehandlende terapeuter på tlf. 64 74 75 22 mandag til torsdag fra kl. 10.00 – 12.30 og fredag fra kl. 10.00 - 13.00.

En liste over ting

  1. NemID

Sådan gør du

  1. Start ansøgningen og log på med NemID
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Underskriv med NemID og indsend til Myndighed Sundhed

Relateret selvbetjening