Handlingssider

Søg om hjælpemiddel, forbrugsgode og boligindretning

Her kan du søge om hjælpemidler og støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter lov om social service §§ 112/113/116.

Du kan også søge på vegne af dine børn.

En liste over ting

  1. Oplysninger om helbredsforhold og evt. behandlingssteder

Sådan gør du

  1. Start ansøgningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Indsend til Myndighed Sundhed

Relateret selvbetjening