Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)

Handlingssider

Søg om hjælpemiddel, forbrugsgode og boligindretning

Her kan du søge om hjælpemidler og støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter lov om social service §§ 112/113/116.

Hvis der er særlige forhold der gør, at du ikke kan benytte vores digitale selvbetjeningsløsning, kan du printe ansøgningsskemaet eller kontakte de sagsbehandlende terapeuter.

Det udfyldte ansøgningsskema skal sendes til:
Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Sagsbehandlende terapeuter

Hvis du ønsker råd og vejledning, kan du kontakte de sagsbehandlende terapeuter på tlf. 64 74 75 22 hver mandag til fredag kl. 10.00 – 12.30.

Som pårørende kan du også benytte vores digitale selvbetjeningsløsning.

 

En liste over ting

  1. Oplysninger om helbredsforhold og evt. behandlingssteder
  2. Evt. NemID

Sådan gør du

  1. Start ansøgningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Indsend til Myndighed Sundhed

Relateret selvbetjening