Handlingssider

Søg om gravetilladelse

Du skal søge om tilladelse ved Assens Kommune senest 5 hverdage før, du ønsker at grave i kommuneveje eller private fællesveje i by- og sommerhusområder.

Sagsbehandlingstiden er normalt 5 hverdage. Hvis ansøgningen skal til samtykke hos politiet, er sagsbehandlingstiden 10 hverdage.

En liste over ting

 1. NemID
 2. Placering af ledning
 3. Tidsplan for arbejdet
 4. Afmærkningsplaner (hvis relevant)
 5. Oplysning om påtænkt udførelsesmetode
 6. Oplysninger om kontaktperson(er) hos ledningsejeren samt entreprenøren inkl. telefon og e-mail-adresser, herunder også kontakt uden for normal arbejdstid

Sådan gør du

 1. Log på med NemID
 2. Vælg ansøg eller anmeld
 3. Udpeg steder og angiv stedsdetaljer
 4. Angiv ansøger type og roller
 5. Angiv ansøgerdetaljer
 6. Tilføj aktører og angiv aktørdetaljer
 7. Angiv sagsdetaljer
 8. Koordineringsoplysninger
 9. Tilføj bilag
 10. Angiv periode