Handlingssider

Søg om fritagelse fra den kommunale ordning for farligt affald

Anmod om at blive fritaget for at deltage i den kommunale ordning for farligt affald.

Virksomheder kan søge om fritagelse fra benyttelse af den kommunale ordning for farligt affald, som er beskrevet i "Regulativ for erhvervsaffald" og i Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og – aktører m.v. § 13.

Læs mere om erhvervsaffald

En liste over ting

  1. Oplysninger om anmelder
  2. Oplysninger om indsamler/transportør

Sådan gør du

  1. Start løsningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Indsend