Handlingssider

Søg om dækning af merudgifter (voksne med sygdom eller handicap)

Du kan anvende løsningen hvis du har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Du kan læse mere om merudgifter på borger.dk

 

Sådan gør du

  1. Start ansøgningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Underskriv digitalt og indsend til kommunen