Handlingssider

Søg om dækning af merudgifter (voksne med sygdom eller handicap)

Du kan anvende løsningen hvis du har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

En liste over ting

  1. Evt. NemID

Sådan gør du

  1. Start ansøgningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Underskriv med NemID eller print ansøgningen og indsend til kommunen