Handlingssider

Søg om dækning af merudgifter (børn med sygdom eller handicap)

Med dette selvbetjeningsforløb kan du ansøge om merudgiftsydelse, når du i hjemmet forsørger et barn under 18 år, som er omfattet af servicelovens § 41 og som har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har en indgribende kronisk sygdom.

Sådan gør du

  1. Start ansøgningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Underskriv digitalt og indsend til kommunen