Handlingssider

Søg om beholderkontrol

Du skal anvende dette selvbetjeningsforløb til anmodning om beholderkontrol.

Ejeren af beholderen skal udfylde anmodningen og efterfølgende sende den til en autoriseret kontrollant. Liste over autoriserede kontrollanter kan rekvireres ved henvendelse til kommunen eller på www.beholderkontrol.dk.

En liste over ting

  1. Tegninger med påført nummerering
  2. Evt. yderligere bilag (til hver bygning) der fungerer som uddybning af det ansøgte
  3. Evt. NemID

Sådan gør du

  1. Start ansøgningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Underskriv med NemID eller print ansøgningen og indsend til kommunen