Handlingssider

Søg om at passe nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Personer med tilknytning til arbejdsmarkedet kan ansøge om ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter servicelovens § 118.

En liste over ting

  1. Bilag til beskrivelse af betydelig/varig nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk/langvarig/uhelbredelig lidelse
  2. Hvis der foreligger aftale med arbejdsgiver om opdeling af pasningen i kortere perioder, kan den også vedhæftes

Sådan gør du

  1. Start ansøgningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Underskriv digitalt og indsend til kommunen