Handlingssider

Søg om at etablere samletank

Her kan du ansøge om etablering af samletank.

For at få tilladelse til etablering af en samletank for spildevand skal du oplyse om etableringsadressen og samletanken.

Visse punkter i ansøgningen kan først udfyldes, når placeringen af anlægget ligger fast. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at kontakte en kloakmester, som kan være behjælpelig med denne del. Kloakmesteren kan ligeledes udarbejde kloak- og oversigtsplan.

Kortmateriale

Ansøgningen skal være bilagt en kloakplan, der viser afløbssystemet (inkl. koter) på ejendommen, samt en oversigtsplan, der viser den nøjagtige placering af samletanken herunder skelgrænser. Det skal tillige fremgå, hvorledes regnvand afledes. Derudover skal evt. grundvandsboringer samt afstande imellem det ansøgte anlæg og boringer angives.

Andet

Hvis der forekommer andet spildevand and husspildevand og regnvand (som f.eks. mælkerumsvand, klorholdigt vand fra swimmingpool, boblebad o.lign.) fra ejendommen vedlægges en beskrivelse af, hvorledes dette håndteres.

En liste over ting

  1. NemID
  2. Kloak- og oversigtsplan

Sådan gør du

  1. Log på Byg og Miljø med NemID
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Underskriv med NemID og indsend digitalt til kommunen