Handlingssider

Søg om at etablere nedsivningsanlæg for husspildevand

Du skal anvende løsningen ved ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for husspildevand.

Nogle elementer i selvbetjeningsforløbet kan først udfyldes, når placeringen af anlægget ligger helt fast, og når forundersøgelserne er gennemført. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at kontakte kloakmester, som kan være behjælpelig med denne del.

En liste over ting

  1. NemID
  2. Ansøgningen vedlægges oversigtskort med angivelse af siveanlæggets placering i forhold til bebyggelse, skel, vandboring mv.

Sådan gør du

  1. Log på med NemID
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige felter
  3. Vedhæft relevante bilag
  4. Underskriv med NemID og send digitalt til kommunen