Handlingssider

Søg om at bruge vejareal til udendørsarrangement

Hvis du ønsker at benytte offentlige veje/områder samt private fællesveje i Assens Kommune fx i forbindelse med afspærring af veje, brug af pladser og torve, motions- og cykelløb, vejfest mv., skal du have tilladelse hertil fra kommunen.

Arrangementer:

Vær opmærksom på at i skolernes sommerferie kan svartid være på til 10 dage, så søg derfor i god tid.

 

En liste over ting

 1. NemID
 2. Oplysninger om hvor på vejnettet arrangementet foregår og i hvilket tidsrum
 3. Oplysninger om ansøger
 4. Relevante bilag

Sådan gør du

 1. Log på med NemID
 2. Udpeg steder
 3. Angiv stedsdetaljer
 4. Angiv ansøger type og roller
 5. Angiv ansøgerdetaljer
 6. Vælg arrangementstype
 7. Angiv arrangementsdetaljer
 8. Tilføj bilag
 9. Angiv periode
 10. Opsummering og indsendelse