Handlingssider

Søg om at bruge vejareal til tv-/filmoptagelse

Hvis du ønsker at benytte offentlige veje/områder samt private fællesveje i Assens Kommune fx i forbindelse med afspærring af veje, brug af pladser og torve, film- og TV-optagelser mv., skal du have tilladelse hertil fra kommunen.

Vær opmærksom på, at du skal søge minimum 5 dage før, du skal benytte vejarealet/området.

En liste over ting

  1. Oplysninger om hvor på vejnettet arrangementet foregår og i hvilket tidsrum
  2. Oplysninger om ansøger
  3. Relevante bilag