Handlingssider

Søg om at bruge vejareal til tv-/filmoptagelse

Hvis du ønsker at benytte offentlige veje/områder samt private fællesveje i Assens Kommune fx i forbindelse med afspærring af veje, brug af pladser og torve, film- og TV-optagelser mv., skal du have tilladelse hertil fra kommunen.

Vær opmærksom på, at du skal søge minimum 5 dage før, du skal benytte vejarealet/området.

En liste over ting

 1. Oplysninger om hvor på vejnettet arrangementet foregår og i hvilket tidsrum
 2. Oplysninger om ansøger
 3. Relevante bilag

Sådan gør du

 1. Log på løsningen
 2. Udpeg steder
 3. Angiv stedsdetaljer
 4. Angiv ansøger type og roller
 5. Angiv ansøgerdetaljer
 6. Vælg arrangementstype
 7. Angiv arrangementsdetaljer
 8. Tilføj bilag
 9. Angiv periode
 10. Opsummering og indsendelse