Handlingssider

Søg om at bruge vejareal til opbevaring af byggematerialer mm.

Her kan du søge om tilladelse til at råde over vejareal i forbindelse med opstillingen af materiel på kommunale veje, stier og pladser.

Denne indberetning anvendes ved ansøgning om fx anbringelse af container mv. på veje.

En liste over ting

 1. Oplysninger om placering, materiel type og tidsrum for anbringelsen af materiellet
 2. Afmærkningsplaner (hvis relevant)
 3. Oplysninger om ansøger og evt. afmærkningsansvarlig

Sådan gør du

 1. Log på løsningen
 2. Udpeg steder
 3. Angiv stedsdetaljer
 4. Angiv ansøger type og roller
 5. Angiv ansøgerdetaljer
 6. Tilføj aktører
 7. Angiv aktørdetaljer
 8. Angiv periode
 9. Angiv materiel
 10. Tilføj bilag
 11. Opsummering og indsendelse