Handlingssider

Søg om at bruge vejareal til opbevaring af byggematerialer mm.

Her kan du søge om tilladelse til at råde over vejareal i forbindelse med opstillingen af materiel på kommunale veje, stier og pladser.

Denne indberetning anvendes ved ansøgning om fx anbringelse af container mv. på veje.

En liste over ting

  1. Oplysninger om placering, materiel type og tidsrum for anbringelsen af materiellet
  2. Afmærkningsplaner (hvis relevant)
  3. Oplysninger om ansøger og evt. afmærkningsansvarlig