Handlingssider

Søg om at bruge vejareal til container, stillads mv.

Her kan du søge om tilladelse til at råde over vejareal i forbindelse med opstillingen af materiel på kommunale veje, stier og pladser.

En liste over ting

  1. Oplysninger om placering, materiel type og tidsrum for anbringelsen af materiellet
  2. Afmærkningsplaner (hvis relevant)
  3. Oplysninger om ansøger og evt. afmærkningsansvarlig