Afbrændingsforbud

Beredskab Fyn har d. 2.7. forlænget afbrændningsforbuddet.

Forbuddet er gældende indtil Beredskab Fyn ophæver dette.

Se, hvad du skal være særlig opmærksom på:

Handlingssider

Søg om at aflede spildevand til offentligt renseanlæg

Virksomheder, der har processpildevand, skal have tilladelse til at tilslutte sig offentlig kloak.

En liste over ting

  1. Nødvendige bilag fremgår af ansøgningsskemaet

Sådan gør du

  1. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  2. Vedhæft nødvendige bilag
  3. Indsend ansøgningen til Miljø og Natur