Handlingssider

Send samtykke om indhentning/videregivelse af personlige oplysninger

Du kan i denne selvbetjeningsløsning give samtykke til kommunen om indhentning og videregivelse af oplysninger fra arbejdsgiver, læge, a-kasse eller andre i din sag.

Når din sag skal behandles, kan kommunen få brug for at indhente yderligere oplysninger fra andre end dig selv til belysning af din situation. Oplysningerne kan f.eks. være i forbindelse med:

  • en ansøgning om økonomisk hjælp
  • ansøgning  om andre former for støtte
  • en sygedagpengesag
  • stillingtagen til revalidering, fleksjob eller førtidspension

 

En liste over ting

  1. Evt. NemID

Sådan gør du

  1. Log på med NemID, hvis du har det
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Underskriv og indsend til kommunen