Afbrændingsforbud

Beredskab Fyn har d. 2.7. forlænget afbrændningsforbuddet.

Forbuddet er gældende indtil Beredskab Fyn ophæver dette.

Se, hvad du skal være særlig opmærksom på:

Handlingssider

Regnskab vedr. tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

En forening, der har modtaget tilskud til undervisning m.v., skal senest 1. april indsende et regnskab for anvendelse af det foregående års tilskud.

Regnskabet skal afleveres på et særligt skema og skal indeholde oplysninger om forbruget af lærer- og lederløn.

Regnskabet skal være underskrevet af hele foreningens bestyrelse samt af foreningens revisor.

En liste over ting

  1. Kræver ingen særlige forudsætninger

Sådan gør du

  1. Udfyld opgørelse af undervisningstimer
  2. Angiv udgifter til lærer- og lederløn
  3. Underskriv regnskabet og indsend til Plan og Kultur senest d. 1. april