Handlingssider

Refusion af sygedagpenge

Anmeld sygefravær, raskmeld og søg om refusion af sygedagpenge via NemRefusion.

En liste over ting

  1. Medarbejdersignatur
  2. Rettigheder til at anvende NemRefusion (Kontakt din NemLogin administrator i virksomheden, hvis du er i tvivl om dine rettigheder)
  3. CPR-nummer på den sygemeldte medarbejder
  4. Information om ansættelses- og lønforhold for den sygemeldte medarbejder

Sådan gør du

  1. Log på løsningen
  2. Vælg rolle (arbejdsgiver, selvstændig eller a-kasse)
  3. Vælg [Sygdom] i venstremenuen
  4. Udfyld de relevante oplysninger om den sygemeldte (CPR-nummer, ansættelses- og lønforhold mv.)
  5. Anmod evt. om refusion
  6. Signér (indberetningen sendes automatisk til kommunen)

Relateret selvbetjening