Handlingssider

Omdannelse af registreret partnerskab

Hvis I ønsker jeres registrerede partnerskab omdannet til et ægteskab, skal I udfylde dette selvbetjeningsforløb og indsende det til den kommune, hvor partnerskabet er indgået. Det er en betingelse, at partnerskabet er indgået i Danmark.

I skal indlevere/sende blanketten til den kommune, hvor partnerskabet er indgået.

Kommunen omdanner herefter partnerskabet til et ægteskab og sender en vielsesattest til jer. Er partnerskabet registreret i CPR, ændrer kommunen samtidig registreringen i CPR sådan, at jeres partnerskab derefter er registreret som et ægteskab tilbage fra datoen for indgåelsen af partnerskabet.

En liste over ting

  1. NemID
  2. Der skal ikke vedhæftes bilag

Sådan gør du

  1. Log på med NemID
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Underskriv med NemID og indsend digitalt til kommunen