Handlingssider

Omdannelse af registreret partnerskab

Hvis I ønsker jeres registrerede partnerskab omdannet til et ægteskab, skal I udfylde dette selvbetjeningsforløb og indsende det til den kommune, hvor partnerskabet er indgået. Det er en betingelse, at partnerskabet er indgået i Danmark.

I skal indlevere/sende blanketten til den kommune, hvor partnerskabet er indgået.

Kommunen omdanner herefter partnerskabet til et ægteskab og sender en vielsesattest til jer. Er partnerskabet registreret i CPR, ændrer kommunen samtidig registreringen i CPR sådan, at jeres partnerskab derefter er registreret som et ægteskab tilbage fra datoen for indgåelsen af partnerskabet.

Sådan gør du

  1. Log på løsningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Underskriv digitalt og indsend til kommunen