Handlingssider

Meddelelse om arbejdsophør/udløb af tilskudsperiode

Virksomheder skal anvende denne formular når ansættelsesforløbet ophører før tilskudsperiodens udløb, når ansættelsesforholdet i private virksomheder ophører inden 12 måneder, eller jobcenteret anmoder om det.

Formålet er at sikre en korrekt opfølgning på ansættelse med løntilskud. Virksomheden har pligt til straks at underrette jobcenteret om ansættelsesforholdes ophør, hvis ophøret sker før løntilskudsperiodens udløb.

En liste over ting

 1. NemID

Sådan gør du

 1. Log på med NemID
 2. Udfyld virksomhedsoplysninger
 3. Afsluttet ansættelse med løntilskud
 4. Bruttostøtte intensitet (Udfyldes kun af private virksomheder)
 5. Genbesættelse af stillingen
 6. Afgrænsning af virksomheden
 7. Kriseramte virksomheder og EU-støtte
 8. Antal af medarbejdere - Forholdstalskrav
 9. Fratrædelse og afskedigelse af ansatte - Nettoudvidelse / merbeskæftigelse
 10. Høring af de ansatte
 11. Vedhæft bilag
 12. Indsend