Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)

Handlingssider

Lejers indbringelse af klager

Du skal anvende denne selvbetjeningsløsning i forbindelse med din klage over udlejer, til Husleje- og Beboerklagenævnet.

Under forløbet udregnes et gebyr, og dette gebyr vil du blive opkrævet undervejs.
Klager til Beboerklagenævnet koster 147 kr.
Klager til Huslejenævnet koster 314 kr.
Forhåndsgodkendelse (leje) koster 524 kr.

En liste over ting

  1. NemID
  2. En indscannet lejekontrakt
  3. Hvis du er repræsentant for lejer(e) der indbringer på vegne af en eller flere lejer, skal du vedhæfte en kopi af fuldmagt fra lejer(e)
  4. Hvis indbringelsen kræver yderligere bilag, vil du få oplyst hvilke andre bilag, der er nødvendige
  5. Evt. betalingskort

Sådan gør du

  1. Log på med NemID
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Vedhæft bilag
  4. Betal
  5. Underskriv med NemID og indsend digitalt til kommunen

Relateret selvbetjening