Handlingssider

Lejers indbringelse af klager

Du skal anvende denne selvbetjeningsløsning i forbindelse med din klage over udlejer, til Husleje- og Beboerklagenævnet.

Under forløbet udregnes et gebyr, og dette gebyr vil du blive opkrævet undervejs.
Klager til Beboerklagenævnet koster 161 kr.
Klager til Huslejenævnet koster 345 kr.
Forhåndsgodkendelse (leje) koster 576 kr.

En liste over ting

  1. En indscannet lejekontrakt
  2. Hvis du er repræsentant for lejer(e) der indbringer på vegne af en eller flere lejer, skal du vedhæfte en kopi af fuldmagt fra lejer(e)
  3. Hvis indbringelsen kræver yderligere bilag, vil du få oplyst hvilke andre bilag, der er nødvendige
  4. Evt. betalingskort

Sådan gør du

  1. Log på løsningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Vedhæft bilag
  4. Betal
  5. Underskriv og indsend digitalt til kommunen

Relateret selvbetjening