Handlingssider

Indsæt kreditadvarsel i CPR

En kreditadvarsel i CPR kan fx være relevant, hvis du har mistet dit pas eller kørekort og er bekymret for, at det vil blive brugt til identitetsmisbrug.

Kreditadvarsel er en markering i CPR om, at du ønsker at advare mod, at der ydes lån og kredit i dit navn. En markering om kreditadvarsel vil være et signal til virksomhederne om at være særlig opmærksomme i forhold til deres identitetskontrol, før de yder lån eller kredit.

Når du har indsat denne markering, kan du opleve, at det er sværere for dig at opnå lån eller kredit hos virksomheder. For at undgå det kan du ophæve markeringen om kreditadvarsel, inden du søger om lån eller kredit. Du har mulighed for at indsætte markeringen igen efterfølgende.

Du skal være fyldt 15 år for at indsætte eller fjerne en kreditadvarsel i CPR.

Læs mere om kreditadvarsel på borger.dk