Handlingssider

Indberetning af IE-husdyrbrug

IE står for Industrielle Emissioner. Grænserne for IE-husdyrbrug er defineret i EU's IE-direktiv.

Du har et IE-husdyrbrug, hvis du har godkendelse til mere end:

 • 2000 stipladser til slagtesvin eller
 • 750 stipladser til søer eller
 • 40.000 stipladser til fjerkræ

Du skal sende din indberetning for IE-husdyrbrug senest 31. december til Assens Kommune, der skal indeholde følgende:

 • Dokumentation for miljøledelsessystem
 • Logbog over gennemførte kontroller
 • Dokumentation for overholdelse af fodringskrav
 • Logbøger for eventuel miljøteknologi

Du skal dog ikke indberette, hvis der har været gennemført et basistilsyn på IE-husdyrbruget inden for det seneste kalenderår.

Ud over den årlige indberetning skal man som IE-husdyrbrug:

 • Have et miljøledelsessystem
 • Oplære personale og udarbejde oplæringsmateriale
 • Udarbejde og følge en plan for reparation og vedligeholdelse af teknisk udstyr
 • Have en beredskabsplan
 • Overholde og dokumentere en række fodringskrav
 • Anvende energieffektiv belysning
 • Reducere støvemissioner fra staldanlæg
 • Underrette Assens Kommune, hvis vilkårene i godkendelsen, og kravene til IE-husdyrbrug ikke kan overholdes
 • Anmelde driftsophør til Assens Kommune senest 4 uger efter ophør

Se Miljøstyrelsens vejledning til IE-husdyrbrug


Indberetning til kommunen

Du kan indberette digitalt via nedenstående selvbetjeningsløsning eller du kan sende indberetningen til Team Landbrug (indsend via Digital Post her).

Indsamling af dokumentation

Ved indsamlingen af dokumentation, kan du anvende Assens Kommunes tjekliste. Du kan printe listen ud, og tage den med rundt på husdyrbruget. Sæt kryds i de felter der er relevant for dig.

Tjekliste til indsamling af dokumentation

 

En liste over ting

 1. Dokumentation for miljøledelsessystem
 2. Logbog for gennemførte kontroller
 3. Dokumentation for overholdelse af fodringskrav
 4. Logbøger for evt. miljøteknologi

Sådan gør du

 1. Start indberetningen og udfyld kontaktoplysninger
 2. Vedhæft påkrævet dokumentation
 3. Indsend til Team Landbrug