Handlingssider

Giv og anmod om digital fuldmagt

I den digitale fuldmagtsløsning kan du både give en fuldmagt til en person, og du kan anmode en anden person om fuldmagt. En digital fuldmagt kan benyttes i digitale selvbetjeningsløsninger.

Hvis du vil give en digital fuldmagt

Når du afgiver en digital fuldmagt, giver du en anden person lov til at handle på dine vegne i en række digitale selvbetjeningsløsninger i det offentlige fx til sundhedsjournalen på sundhed.dk, til at melde flytning på borger.dk eller søge SU på su.dk.

Når du har afgivet en digital fuldmagt, kan fuldmagtshaveren logge på disse digitale løsninger med eget NemID og handle på dine vegne. Du kan fortsat handle på dine egne vegne i selvbetjeningsløsningerne med dit eget NemID, selvom du har afgivet en digital fuldmagt.

Hvis du vil anmode om en fuldmagt

Med en digital fuldmagt kan du handle på en anden persons vegne i offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.

Hvis personen, som du skal modtage fuldmagten fra, ikke selv har NemID eller har svært ved det digitale, kan du anmode om fuldmagten.

Dette gøres via den digitale fuldmagtsløsning, hvor du skal logge ind med dit eget NemID. Når du gør det, kan du vælge at sende anmodningen som fysisk brev til personen. Personen godkender fuldmagten ved at underskrive og returnere anmodningsbrevet til Digitaliseringsstyrelsen eller udvalgte borgerservicecentre, som opretter den digitale fuldmagt.

På borger.dk kan du læse mere om, hvordan du afgiver eller anmoder om en digital fuldmagt

 

En liste over ting

  1. NemID
  2. Fulde navn eller cpr.nr. på den person, som skal gives eller anmodes om en fuldmagt

Sådan gør du

  1. Log på med dit eget NemID
  2. Vælg om du vil give eller anmode om en digital fuldmagt
  3. Angiv hvad fuldmagten er til og hvor længe den skal være gyldig
  4. Underskriv med NemID