Handlingssider

Fuldmagt til anmodning om fritagelse fra Digital Post på andres vegne

Der er muligt at blive fritaget for at modtage post i Digital Post, hvis man lever op til en af fritagelsesgrundene. Man vil i stedet modtage sin post som almindelig brevpost. Du kan her hente en blanket til fuldmagt, så du kan søge om fritagelse fra Digital Post på vegne af en anden.

Fuldmagtshaver skal aflevere anmodningen personligt i kommunens borgerservice.
Fuldmagtshaver skal medbringe sit eget sundhedskort eller anden tilsvarende legitimation.

Hvis fuldmagt er givet til en virksomhed, skal den fremmødte repræsentant også kunne fremvise dokumentation for sit tilhørsforhold til virksomheden.

En liste over ting

  1. Kræver ingen særlige forudsætninger

Sådan gør du

  1. Print blanketten og udfyld punkterne
  2. Blanketten skal underskrives af både fuldmagtshaver og den, der skal anmode om fritagelse
  3. Medbring blanketten personligt i Borgerservice sammen med legitimation