Handlingssider

Færdigmelding af kloak

Den autoriserede kloakmester har pligt til at færdigmelde alle kloakarbejder på privat grund til Assens Kommune

Færdiggørelse af en anden autoriseret virksomheds arbejde på kloak

I tilfælde af at en virksomhed, der har udført et autorisationskrævende arbejde, nægter eller er ude af stand til at færdiggøre arbejdet kan en anden autoriseret virksomhed færdiggøre det på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

 

En liste over ting

  1. Målfast(e) plan(er) over det udførte arbejde
  2. Vandmåler skal være aflæst ved tilslutningstidspunktet, såfremt der er etableret en spildevandsrensning eller en tilslutning til offentlig kloak
  3. Medarbejdersignatur

Sådan gør du

  1. Log på løsningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Vedhæft nødvendige bilag
  4. Underskriv digitalt, hvorved færdigmeldingen sendes til Miljø og Natur