Handlingssider

Færdigmelding af kloak

Den autoriserede kloakmester har pligt til at færdigmelde alle kloakarbejder på privat grund til Assens Kommune

En liste over ting

  1. Målfast(e) plan(er) over det udførte arbejde
  2. Vandmåler skal være aflæst ved tilslutningstidspunktet, såfremt der er etableret en spildevandsrensning eller en tilslutning til offentlig kloak

Sådan gør du

  1. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  2. Udskriv færdigmeldingen og send den til Miljø og Natur sammen med relevante bilag