Handlingssider

Erklæring om skifte af fællesbo inden indgåelse af nyt ægteskab

Dette selvbetjeningsforløb anvendes i forbindelse med prøvelse af ægteskabsbetingelserne. Arvingerne efter den afdøde skal udfylde erklæringen.

Når et ægteskab er ophørt ved død, må den efterlevende ægtefælle ikke indgå nyt ægteskab, før betingelserne i ægteskabslovens § 10 om skifte af fællesboet er opfyldt. Der kan dog dispenseres fra dette.

Dette selvbetjeningsforløb bruges også ved registreret partnerskab.

Erklæringen skal du medsende ægteskabserklæringen, hvis du eller din partner tidligere har været gift/levet i registreret partnerskab, og ægteskabet er ophørt på grund af dødsfald.

En liste over ting

  1. NemID
  2. Der skal ikke vedhæftes bilag

Sådan gør du

  1. Log på med NemID
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Underskriv med NemID og indsend digitalt til kommunen