Handlingssider

Erklæring om raskmelding (DP 212)

Formularen bruges af lønmodtagere, a-kasse medlemmer og selvstændige til at raskmelde sig i forbindelse med sygefravær, hvor der har været udbetalt dagpenge og/eller refusion fra kommunen.

Sådan gør du

  1. Start løsningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Indsend til kommunen