Handlingssider

Erklæring om inspektion og udbedring af afløbsinstallation

Erklæringen skal underskrives af autoriseret kloakmester i forbindelse med lovliggørelse.

En liste over ting

  1. Kræver ingen særlige forudsætninger

Sådan gør du

  1. Underskriv erklæringen
  2. Send erklæringen til kommunen