Handlingssider

Erklæring om indhentelse af børneattest

Alle folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, har pligt til at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år

En liste over ting

  1. Foreningens digitale signatur

Sådan gør du

  1. Log på løsningen
  2. Udfyld og kontrollér de nødvendige oplysninger
  3. Underskriv digitalt, hvorved erklæringen indsendes til Plan og Kultur