Handlingssider

Digital Pladsanvisning

Ved at logge på Digital Pladsanvisning får du adgang til at skrive dit barn op til eller udmelde dit barn fra en plads i dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Se også status på dine ansøgninger, søg om friplads og meget mere.

Når du skriver op til dagtilbud eller SFO, skal du tage stilling til behovsdatoen.

Du skal logge på med MitID.

Relateret selvbetjening