Handlingssider

Byg og Miljø

Byg og Miljø hjælper dig med at finde oplysninger og indsende ansøgninger i bygge- og miljøsager.

I Byg og Miljø kan du udarbejde hele din ansøgning. Du får hjælp til at finde ud af, hvad ansøgningen skal indeholde, for at kommunen kan behandle den. Du kan også undersøge de regler og særlige forhold, der gælder for et bestemt sted.

Når du er logget på, bliver dit arbejde hele tiden gemt, så du ikke behøver at gøre dig færdig på én gang.

Du kan søge om eller anmelde:

 • Alle byggesager inklusiv byggeri på fredet ejendom
 • Færdiggørelse af byggeri
 • Påbegyndelse af byggeri
 • Dispensation til byggeri
 • Nedrivning af bygninger
 • Etablering af jordvarmeanlæg
 • Spildevandsanlæg i det åbne land
 • Oprensning og udvidelse af sø
 • Etablering af ny sø
 • Indvindingsanlæg til drikkevand
 • Erhvervsindvinding
 • Anmeldelse af olietank
 • Miljø-ansøgninger og anmeldelser for virksomheder

Du har altid mulighed for at logge dig på og se dine ansøgninger – både dem du er i gang med at udarbejde, og dem du allerede har indsendt.

Guide til Byg og Miljø

 

En liste over ting

 1. MitID eller medarbejdersignatur