Handlingssider

Bemærkninger i forbindelse med partshøring

Modtager Assens Kommune en byggeansøgning, der kræver en helhedsvurdering, vil der som udgangspunkt altid foretages en partshøring i sagen. Ved partshøring har parterne mulighed for at komme med deres bemærkninger eller indsigelser til det ansøgte byggeri.

Sådan gør du

  1. Log på løsningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Underskriv digitalt, hvorved dine bemærkninger indsendes til Byg