Afbrændingsforbud

Beredskab Fyn har d. 2.7. forlænget afbrændningsforbuddet.

Forbuddet er gældende indtil Beredskab Fyn ophæver dette.

Se, hvad du skal være særlig opmærksom på:

Handlingssider

Bemærkninger i forbindelse med partshøring

Modtager Assens Kommune en byggeansøgning, der kræver en helhedsvurdering, vil der som udgangspunkt altid foretages en partshøring i sagen. Ved partshøring har parterne mulighed for at komme med deres bemærkninger eller indsigelser til det ansøgte byggeri.

En liste over ting

  1. NemID (privat eller medarbejdersignatur)

Sådan gør du

  1. Log på med NemID
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Underskriv med NemID, hvorved dine bemærkninger indsendes til Byg