Handlingssider

Bemærkninger i forbindelse med partshøring

Modtager Assens Kommune en byggeansøgning, der kræver en helhedsvurdering, vil der som udgangspunkt altid foretages en partshøring i sagen. Ved partshøring har parterne mulighed for at komme med deres bemærkninger eller indsigelser til det ansøgte byggeri.

En liste over ting

  1. NemID (privat eller medarbejdersignatur)

Sådan gør du

  1. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  2. Underskriv med NemID, hvorved dine bemærkninger indsendes til Byg